miljö och kvalitets policy

Miljöpolicy  
Vi värnar långsiktigt om att ta ansvar för yttre och inre miljö.
Arbeta för en god miljö för medarbetarna och därmed förebygga ohälsa. Även arbetstagarens rättigheter följs.
Bidra till god yttre miljö i närområdet och därmed reducera negativt avfall från den egna verksamheten. Sortering av avfall görs i företaget. Återanvändning sker av packningsmaterial.
Bidra till den globala yttre miljön, genom att där möjlighet finns välja leverantörer som är miljöcertifierade eller som har en fastställd miljöpolicy.
Visionen är att arbeta fram miljövänliga produkter.
Logistiken ses alltid över för att göra transporter så korta som möjligt.
Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Åkesson & Blomquist AB ser sig som det goda företaget där vi sätter socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor i ständigt fokus.

Kvalitetspolicy
Vi ska med förstklassig kundservice och kvalitetsmedvetenhet marknadsföra och lagerhålla ett brett sortiment. Detta ska vi göra genom att prioritera hög produktkvalitet, leveransprecision och ett fördelaktigt totalpris.
Vi ska ha en öppen och ärlig kommunikation med våra kunder för att förstå och tillgodose deras behov och krav.
Vårt mål är att uppnå våra kunders förväntningar. Detta gör vi genom att göra rätt från början i våra processer, ta ett individuellt ansvar för kvalitén i det egna arbetet och sträva efter ständig förbättring.