utvecklingsprojekt hos Billerudkorsnäs Gruvön


Pappers batterier!

Energilagring i papper istället för metall möjliggör produktion av biobaserade batterier som kan ingå i cirkulära system. Med elektroder baserade på cellulosa från träfiber är ambitionen att det i framtiden kommer att bli möjligt att återvinna batterier tillsammans med sina lådor och göra dem till nya lådor eller pappersbatterier, vilket skulle ge stora hållbarhetsfördelar

Pappersbatteriet är en viktig del av pusslet för långsiktig utveckling av smart förpackning med många funktioner, som mjölkpaket som berättar när mjölken är för gammal eller en produktförpackning som berättar om förpackningen har öppnats eller skadats.

Pappersbatteriet utvecklas i samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och BillerudKorsnäs.Vi har levererat omrörare med stativ till projektet.