Bockwoldt kuggväxel BC

Carl Bockwoldt Kuggväxel Carl Bockwoldt Kuggväxel

BC kompakt kuggväxelmotor

Modern kompakt design
Robust vridstyvt hus i gjutjärn
Mer vridmoment på samma utrymme
Ökad tillåten radial kraft
Låg ljudnivå
ATEX-kompatibel version möjligt