Teknisk isolering

Teknisk isolering Teknisk isolering

Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering. Främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området.

Exempel på typiska användningsområden är:
Energibesparing i rörsystem och tankar

Skyddsisolering av heta anläggningar
Kondensisolering och korrosionsskydd av kalla installationer
Brandisolering av ventilationskanaler och andra brandkänsliga konstruktioner
Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö.

ÅBS har även duk, filt och pappers isolering.
ÅBS kan även ta fram kundanpassade speciallösningar för kunden.

Hittar ni inte vad ni söker på hemsidan kontakta oss för mer information.
Tel: 060-61 11 25 eller mail
info@absab.com

Isoleringsband
Isoleringsband