Boxpackning

Boxpackning Boxpackning


Style 50/50 är en kombination av 50% PTFE impregnerad och behandlad aramid fiber samt 50% glasfiber. Kombination av fibern gör den möjlig att leda bort värme från packningen vilket ger ökad dimensionsstabilitet och konstant tätningseffektivitet.

Style 50/50 rullar sig inte i packboxen och extruderar inte. Den har även hög böjnings kapacitet och överlägsen densitet vilket motverkar intryckning av främmande partiklar.

Style 50/50 är överlägsen att användas som allmän pump packning i slam, tröga vätskor, vakuumpumpar, petroleumprodukter och milda kemikalier.

Mycket bra packning för ledskenor i vattenkraftverk.
 
Finns i storlek från 3mm – 25mm
Längder från 3 – 20 meter 

          260+                          3-12                       14 m/s
Maxtemperatur          PH-värde            Maxhastighet

Patenterad Teknologi


Användningsområde
Roterande & fram och återgående
Ventil utrustning

Egenskaper
Lätt att kapa 1
Skarpa kanter vid kapning 3 Motstånd med extrudering 5 Slitstark 5
Slagtålig 5
Värmeledande 3
Axelslitage 2
Enkel installation 4

Deformation 5
Möjlighet att anpassa 2 Motståndskraft mot syror 2 Motståndskraft mot lut 2 Dimensionell stabilitet 5
Lätt att demontera 5

Omdöme: 0=dålig, 1= ej bra, 2=hygglig, 3=bra, 4=mycket bra,
5= strålande


Basmaterial
Aramid
Glas