Axelkopplingar WESTCAR

Axelkoppling Rotogear Axelkoppling Rotogear


Den mest tillförlitliga och ekonomiska lösningen för att ansluta axlarna till medelstora och tunga industrienheter.
Finns i olika utföranden.

Vill ni har mer information om axelkopplingar kontakta oss på kontoret. 


Tel: 060-61 11 25 eller info@absab.com

Axelkoppling Rotofluid
Axelkoppling Rotofluid