Pumpar från Serfilco

Pumpar Pumpar

SERFILCO är en global tillverkare av avancerade termoplastiska, gjutjärn och rostfria kemi pumpar i innovativ design, detta innebär att pumparna kan användas för att ett brett spektrum av vätskor, inklusive syror, baser, frätande och brandfarliga vätskor, oorganiska vätskor, vätskor med innehållande gaser, organiska vätskor, slam, lösningsmedel, giftiga vätskor och viskösa och flyktiga vätskor.
 

Sedan 1962 har SERFILCO har levererat lösningar för att möta behoven hos användare och med tusentals pumpar i drift runt om i världen, kan du vara säker på att en SERFILCO pump kan arbeta tillförlitligt, ekonomiskt och effektivt.
 
"SERFILCOS pumpar är riktiga arbetshästar"

Vill ni veta mera om Pumparna kontakta oss på kontoret.
Tel: 060-61 11 25 eller mail
info@absab.com

 

Självsugande Pump
Självsugande Pump