Miljö, Kvalitets policy och GDPR

Miljöpolicy  
Vi värnar långsiktigt om att ta ansvar för yttre och inre miljö.
Arbeta för en god miljö för medarbetarna och därmed förebygga ohälsa. Även arbetstagarens rättigheter följs.
Bidra till god yttre miljö i närområdet och därmed reducera negativt avfall från den egna verksamheten. Sortering av avfall görs i företaget. Återanvändning sker av packningsmaterial.
Bidra till den globala yttre miljön, genom att där möjlighet finns välja leverantörer som är miljöcertifierade eller som har en fastställd miljöpolicy.
Visionen är att arbeta fram miljövänliga produkter.
Logistiken ses alltid över för att göra transporter så korta som möjligt.
Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Åkesson & Blomquist AB ser sig som det goda företaget där vi sätter socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor i ständigt fokus.

Kvalitetspolicy
Vi ska med förstklassig kundservice och kvalitetsmedvetenhet marknadsföra och lagerhålla ett brett sortiment. Detta ska vi göra genom att prioritera hög produktkvalitet, leveransprecision och ett fördelaktigt totalpris.
Vi ska ha en öppen och ärlig kommunikation med våra kunder för att förstå och tillgodose deras behov och krav.
Vårt mål är att uppnå våra kunders förväntningar. Detta gör vi genom att göra rätt från början i våra processer, ta ett individuellt ansvar för kvalitén i det egna arbetet och sträva efter ständig förbättring.

GDPR
ÅBS värnar våra kunder och leverantörers integritet. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga med hur vi behandlar era personuppgifter.
Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation), en ny EU-förordning att gälla. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. I praktiken innebär det att kraven på hur företag får hantera dina personuppgifter skärps samt att dina rättigheter som kund utökas.
Med anledning av GDPR så vill vi meddela hur vi hanterar personuppgifter hos oss.
Personuppgifter används endast vid upplägg av ny kund
Personuppgifter sparas endast i vårt datasystem och på egen server
Har vi register på kunder beror det på att man handlat av oss tidigare. Ingen tredje part får tillgång till adresserna.