Flänspackning

Spirallindad Flänspackning Spirallindad Flänspackning

ÅBS Spirallindad Planpackning är som standard tillverkade av rostfritt stål och försedda med fyllning av expanderad grafit. Packningen är lämpliga för praktiskt taget alla förekommande media upp till +650°C. Vid temperaturer över +650°C rekommenderas att fyllningen utgörs av en kombination av mica och expanderad grafit.

Packningens fördelar jämfört med konventionella packningar i bland annat flänsförband som utsätts för vibrationer eller där spänningar uppstår p.g.a. stora temperaturväxlingar.
ÅBS Planpackning kan med fördel användas som universalpackning inom process-, kärnkraft- och petrokemisk industri
Finns i dom flesta storlekarna.

Vil ni veta mera om produkten eller beställa kontakta oss på kontoret.
Tel: 060-61 11 25 eller mail
info@absab.com