Arbetsmiljö och Säkerhet

FLÄNSSKYDD

Flänsskydd Flänsskydd

Flänsskydd är  en utmärkt lösning för underhållsteknikernas hälsa och säkerhet genom att skydda mot direkt eller potentiellt läckage av farliga och giftiga kemikalier i fläns-, ventil- och rörledningar etc.

Medier som lut, syror, ånga, oljor och hetvatten kan ge svåra skador, även vatten kan ge skador vid lågt tryck.

Det bidrar till att eliminera riskerna med packningsblåsning för all personal och viktig utrustning.

Flänsskydd finns även i PTFE och stål

Vi har levererat Flänsskydd till Heliås Projektet SCA Östrand och olika fartyg som Queen Elisabeth.


 

Vi  är återförsäljare i Sverige för FLANGE GUARDS Flänsskydd!

Flänsskydden är jämförd mot konkurrenter i filmen.