Flänsskydd sureband clear

Sureband är mycket snabb att installera med kardborreflikar . Den har testats för läckage vid olika öppningsstorlekar vid tryck upp till 75 bar. Den kan återanvändas i händelse av läckage, vilket ger en långsiktig lösning.