Flödesmätare för spärrvatten till packboxar och mekaniska tätningar. Robust utförande i stål. Justerbart tryck och flöde. Max tryck 25bar. Max flöde 8l/min  Rensningsfunktion för flödesindikering. Inget tryckfall , flödet hålls konstant.  Option- induktiv sensor för larm vid förlust av vatten