BAUER monorial växel Serie BM

Bauer Monorial växel Bauer Monorial växel

Monorail växelmotor Serie BM


5 växelstorlekar från 50 – 680Nm
Radial kraft från 4.400 – 25.000Nm
Kapsling IP65 som standard
Reversering möjlig

Bauer växelmotorer har använts för materialhantering i mer än 20 år för att driva monorail overhead och golvtransportörer. Den idealiska lösningen för golvtransportörer Kopplingsspaken är alltid på "L" sidan av kuggväxelmotorn, på motsatt sida elmotorn. Detta gör det möjligt för växelmotorn att vara utformad med en utgående axel på båda sidor, vilket också gör att den kan användas som en enhet för golvtransportörer .


Pålitlig drift även i krävande miljöer
Enheterna levereras med IP65 kapslingsklass som standard. Detta är en stor fördel för drift i dammiga miljöer.

Låg ljudnivå
Ljudnivån från två-stegs växelmotorer är lägre än tre-stegs motorer för samma förhållanden. Det första kugghjulet, som har huvudansvaret för ljudnivån, har en mindre diameter än för tre-stegs modeller.

Låga driftskostnader
Växelmotorstorleken BM09 i lastområdet upp till ca. 2000 kg har snäckväxelhjul i första steget och kugghjul i det andra steget. De speciellt utvecklade snäckhjulen med mycket låga reduktioner ger mycket hög verkningsgrad, på samma sätt som för växlar med koniska steg.