Nivåställ

Vi har olika typer av Nivåställ bland annat Reflex level gauge LG40-x2 som passaer Sodapannor bra.
Reflexnivåmätaren är en direktmätare som kan användas för ångpannor och behållare. Vid siktöppningen indikeras vattennivån mörk och ångljuset.
Produkten motsvarar PED-direktivet 2014/68 / EU Art. 4 Abs. 3 (Sound Engineering Practice).
Tillämpade regler enligt TRD / AD2000 eller ASME Boilers.
x = Antal avstängningsmöjligheter (ventil)


Kontakta oss om du vill veta mera
Tel: 060-61 11 25 eller mail info@absab.com