Manöverdon

Ett manöver- eller ställdon är helt enkelt en "motor", vilken används för att vrida  ventiler.

Olika applikationer ställer olika krav på manöverdonet, det är därför viktigt att först klargöra vad man vill att donet ska utföra!

Kontakta oss så kan vi tillsammans skräddarsy den tekniska lösningen för ert behov av Manöverdon.


Tel: 060-61 11 25  eller mail: info@absab.com

 

Indikeringsbox för Manöverdon
Indikeringsbox för Manöverdon
Manöverdon El
Manöverdon El