Omrörare för olika processer.

Omrörare Omrörare

Åkesson & Blomquist saluför Turbo-Rührwerke omrörare.
Det är kostnadseffektiva enheter uppbyggda på standardkomponenter

Applikationer är allt ifrån små bärbara omrörare till massaomrörare med effekter från 0,09kW till 75kW. 

Omrörare för drift i de flesta processer (kemisk, massa och papper, läkemedel, livsmedel, bryggerier, petrokemi, reningsverk mm) måste ha en robust konstruktion för att arbeta med en hög tillförlitlighet. 

Omrörarna är baserad på en växelmotor, om nödvändigt med förstärkta lager.


Omröraraxeln är förbunden med hålaxel i växellådan genom (mindre enheter) eller flänskoppling (större enheter). Denna konstruktion garanterar en snabb montering/demontering av enheten för installation och service.  

Vi kan hjälpa till att trimma dina processer när du vill spara energi och tid, öka utbytet eller säkra kvaliteten! Hur skall omröraren användas? Vi har tillgång till unik kunskap för att hjälpa er att dimensionera rätt efter ert processbehov.
Dimensionering, Engineering och Service ingår naturligtvis i konceptet liksom humana priser samt korta leveranstider.

I vårt sortiment av omrörare finns:
Bottenmonterade, Sidomonterade, Toppmonterade, Portabla, Biogas, Kemi, Massa,
IBC tankomrörare och Omrörare för livsmedel.

Kontakta oss för information om Omrörare.
Tel: 060-61 11 25 eller mail
info@absab.com

Olika typer av omrörare
Olika typer av omrörare