Pack-Ryt Tätningsteknik

Pack Ryt Tätningsteknik Pack Ryt Tätningsteknik
Den vanliga orsaken till maskinproblem för roterande utrustningar är axelkast. Pack Ryt tätningssystem tätar och stödjer axlarna.

Investeringar, som görs med Pack Ryt tätningssystem, ger snabb utdelning, både när det gäller svåra tätningar och vardagliga tätningsapplikationer.

Kontakta oss för mer information.
Tel: 060-61 11 25 eller
info@absab.com

 
           Före installation av PackRyt


 


           Efter installation av PackRyt