Syrafast tätning epple 32

Syrafast tätning epple 32 Syrafast tätning epple 32

Syrafast tätning.
Syra och lutbeständig tätning. Beständig mot starka eggresiva medier som koncentrerad
svavel- saltsyra till 70 %, salpeter – och kromsyra, lut saltlösningar, kokande vatten, alkoholer och oxidationsmedel. Tätningsmedlet har god elasticitet inom ett brett temperaturområde -50ºC till +110ºC. Använd inte för avtätning av oljor, fett och drivmedel.