Värmefast tätning epple 37

Värmefast tätning epple 37 Värmefast tätning epple 37

Värmefast tätning.
Tätningsmassa som har extremt god termisk- och kemikaliebeständighet. Avsedd för avtätning vid svåra användningsbetingelser t.ex. klimat- och torkanläggningar, rökgassystem, värmeväxlare, ugnar, turbiner mm. epple 37 har hög beständighet mot kokande vatten, kylmedier, drivmedel och varm olja upp till +150ºC. Massan är elastisk upp till +120ºC och hårdnar vid stigande temperatur utan att bli spröd. MaxTemperatur +400ºC.