Högtemperatur Isolering!

För energibesparing eller brandsäkerhet finns behov av isolering som klarar mycket höga temperaturer. Användningsområdena är uppvärmnings- och värmebehandlingsugnar, pannor, brandsäkra utrustningar, avgassystem fordon och dylikt. Vi har material som klarar temperaturer upp till 1800°C.
 
Insulfrax® AES fiber

Insulfrax® har under senare år blivit mycket vanlig på marknaden då den ej är klassad som farlig ur hälsosynpunkt och numer tål högre temperaturer upp till 1200°C.
Tillgänglig i: Lösull, filt/blanket, skivor/board, papper, felt samt moduler

Isofrax® AES fiber
Isofrax® är mycket värmetålig, klassificerat upp till 1400°C och är ej klassad som farlig ur hälsosynpunkt.
Tillgänglig i: Lösull, filt/blanket, skivor/board, papper, filt samt moduler
SAFFIL® PCW fiber
SAFFIL är tillverkad av polykristallina fibrer (PCW) avsedd för användning i applikationer upp till 1600°C. Saffil har en låg krympning även vid höga temperaturer vilket ger en lång livslängd som innebär minskat underhåll och energibesparing. PCW fiber är ej klassad som farlig ur hälsosynpunkt.
Tillgänglig i: Lösull, filt/blanket, nålad filt/mat, papper, moduler
 
Fiberfrax® RCF fiber
Fiberfrax® är en traditionell keramisk fiber som är klassad upp till 1260°C.
Tillgänglig i: Lösull, filt/blanket, skivor/board, papper, felt samt moduler
 
Excelfrax®
Excelfrax® är en mikroporös fiber som har väldigt goda isolerande egenskaper.

Tillgänglig i: Skivor/board